Selasa, 26 Mei 2015

PROPOSAL BANTUAN MESJIDMASJID NURUL ISLAM

Kampung Pasir, Jorong Simpang Empat Timur, Nagari Lingkuang Aua,    Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Alamat : Jln. Thamrin Kampung Pasir Simpang Empat Timur Kode Pos : 26366

 

Simpang Empat 1 April 2015

Hal  :  Permohonan Bantuan
Kepada            :  Bapak Bupati Pasaman Barat
        Di
        Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
                      Nama     : Maihendri
                      Alamat   : Kampung Pasir, Simpang Empat
                      Jabatan   : Ketua Pengurus/panitian Pembangunan Mesjid Nurul Islam

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Bupati Pasaman Barat untuk dapat memsukkan mesjid tersebut sebagai penerima Bantuan dana pembangunan Pasaman barat. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, dengan ini saya lampirkan :

SURAT LAMARANSimpang Empat 01 Januari 2014
Kepada Yth,
Kepala Madrasah Aliyah Swasta
Subulussalam
Di
Jl. Sukarno-Hatta, Km 1 Pasaman Baru
Simpang Empat, Kec. Pasaman, Ka. Pasaman Barat

Hal       : Lamaran Pekerjaan
Lamp   : Satu Berkas Lamaran


Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                           : Ahmad. Gozali
Tempat tgl. lahir            : Pancinaran (Panyabungan) 28 Maret 1991
Pendidikan                   : Madrasah Aliyah Swasta Musthafawiyah Purba Baru
Alamat                         : Asal: Desa Hutanaingkan, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal
                                      Tinggal: Kampung Pasir, Simpang Empat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
No. Hp                                    : 082386161228/081994287428